Nano woda, a woda deklastrowana

 
Pomimo wspólnej nazwy woda deklastrowana i nano woda są cieczami o innych właściwościach. Woda deklastrowana jest to woda poddana procesowi deklastryfikacji, czyli porządkowania struktury cząsteczkowej i rozdzielenia większych ich skupisk na pojedyncze.. Jest to ciecz, która może służyć jako rozpuszczalnik dla różnych związków, natomiast nano woda produkowana przez NanoProWater już JEST nasycona odpowiednim gazem. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w firmie AP Instruments, związanej z firmą MALVERN, europejskim potentatem w zakresie pomiarów fizykochemicznych znajdziesz tutaj