Instytut Zdrowia i Horiterapii

 
Współpraca partnerska NanoProWater z Instytutem Zdrowia i Hortiterapii prowadzona jest w zakresie wdrażania nano technologii w mobilnych ogrodach zdrowia przeznaczonych do zajęć hortiterapii. Woda z mikro-nano pęcherzykami gazów testowana jest w uprawach przydomowych m.in. hodowli winogron, wiosennych uprawach nowalijek, pędzeniu roślin cebulowych, produkcji rozsady, uprawach roślin rabatowych, kwiatów ozdobnych do ogrodu i domu, a także produkcji bylin uprawianych w zestawach pojemnikowych.
Instytut Zdrowia i Hortiterapii wspólnie z NanoProWater uczestniczy w wydarzeniach ogrodniczych, między innymi poprzez użyczenie terenu w ogrodzie. Instytut testuje i bada praktyczne zastosowanie nano wody w naturoterapii i uprawie roślin do terapii sensorycznej oraz mycia zwierząt domowych.
Instytut Zdrowia i Hortiterapii wykorzystuje nano wodę z mikro nano pęcherzykami tlenu, ozonu i azotu do podlewania roślin stosowanych w zabiegach hortiterapeutycznych w celu uniknięcia konieczności stosowania nawozów sztucznych a co za tym idzie ograniczenia użycia chemii w ogrodzie i zagrożeń alergiami.
Region, w którym działa Instytut Zdrowia i Hortiterapii oraz Nano Pro Water, dzięki temu, że jest wciąż jednym z najczystszych ekologicznie obszarów Polski wręcz wymaga stosowania czystych technologii w rolnictwie. Dlatego wspólnie przekonaliśmy jeden z największych kombinatów w regionie w produkcji pomidorów (Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny http://legajny.pl/) do zastosowania wody z nano cząsteczkami tlenu w uprawach. Wyniki są bardzo obiecujące, a co najważniejsze nie powstają żadne ścieki.