Nano pęcherze gazu, czyli to samo, ale całkiem inaczej.

 
Wszyscy wiemy, że do życia niezbędny jest tlen, azot, dwutlenek węgla, ozon i wodór. Bez tlenu byśmy nie oddychali, bez dwutlenku węgla rośliny by nie rosły, podobnie jak bez azotu, bez wodoru nie miałyby miejsca różnego rodzaju reakcje chemiczne. Ozon powstający, na przykład w czasie burzy, odświeża i odkaża atmosferę. Jest również stosowany, w klimatyzacji w samochodach i pomieszczeniach, odkażając instalacje. To wszystko jest oczywiste i wszyscy o tym wiemy. Ale czy na pewno? Czy nie istnieją lepsze sposoby dostarczania ważnych gazów organizmom żywym? Wydawać by się mogło, że nie ma lepszej metody pobierania ich, niż oddychanie. Oddychają ludzie, zwierzęta, rośliny. Otóż okazuje się, że można to zrobić znacznie lepiej i bardziej efektywnie. Należy te gazy rozpuścić w wodzie. Sceptycy od razu odpowiedzą - No przecież one są rozpuszczone, bo inaczej skąd tlen pobierałyby ryby, rośliny wodne czy inne organizmy morskie. Przecież oddychamy powietrzem i wdychając powietrze otrzymujemy porcję niezbędnych do życia gazów. Okazuje się, że można te gazy pobierać znacznie bardziej efektywnie. Pijąc, podlewając, myjąc się wodą zawierającą nanopęcherzyki gazów. Nanopęcherzyki – a co to takiego? Wszyscy znają wodę gazowaną, wszyscy widzieli bąbelki gazu. Mają średnicę około milimetra. Dobrze je widać! A teraz proszę sobie wyobrazić pęcherzyki/ bąbelki o rozmiarach milion razy mniejszych. I do tego sprowadza się rewolucyjna technologia nano pęcherzy gazu rozpuszczonych w wodzie. Przy pomocy odpowiednich urządzeń wytwarzane są gazy w formie nano pęcherzy – o rozmiarach milionowej części milimetra. W ten sposób można w wodzie rozpuścić tlen, dwutlenek węgla, ozon, azot, wodór. I co ciekawe, nanopęcherzyki będą w wodzie utrzymywały się bardzo długo, a dzięki maleńkim rozmiarom (milionowa część milimetra), będą przenikały w głąb wszystkich organizmów żywych, tkanek ludzkich, zwierzęcych czy roślinnych odżywiając bezpośrednio ich komórki. Dzięki tej właściwości nano pęcherzyki gazu przemieszczając się w tkankach organizmów w sposób niezwykle skuteczny odżywiają je i jednocześnie niszczą bakterie. Technologia ta znana od dziesiątków lat w Azji (Japonia Chiny, Indonezja, Korea Południowa) i wchodzi do praktycznego stosowania w Polsce. W Azji masowo stosuje się ją w medycynie, kosmetyce hodowli roślin, hodowli organizmów morskich, a nawet w oczyszczaniu ścieków, odkażaniu urządzeń i konserwowaniu łatwo psującej się żywności. Tematem zajmują się renomowane instytuty naukowe. Zaletą tej technologii, stosowanej do nawożenia, konserwacji żywności i w leczeniu ran trudno gojących się oraz w kosmetyce ludzi i zwierząt jest to, że przy jej stosowaniu nie powstają żadne ścieki, przekleństwo współczesnej cywilizacji. Proponujemy Państwu zupełnie nowe podejście do nawożenia upraw, czyszczenia powierzchni oraz kosmetyki czy odkażania - nano pęcherze gazu rozpuszczone w wodzie.